پرش لینک ها

[vc_row content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1617290046514{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column offset=”vc_col-md-6″ css=”.vc_custom_1618220175134{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(59, 59, 59)” fs=”text_large:70px|text_medium:54px” lh=”text_small:1em” margin=”bottom_small:0px”]با بازدیدکنندگان[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ highlight_reset_onhover=”lqd-highlight-reset-onhover” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:72px|text_medium:54px” lh=”text_small:1em” margin=”bottom_small:0px” gradient=”linear-gradient(90deg, rgba(122, 116, 194, 0.85) 0%, rgba(80, 155, 194, 0.85) 100%)” highlight_color=”rgba(214, 211, 255, 0.85)”]ارتباط بگیرید.[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-1 vc_col-lg-5 vc_col-md-6 vc_hidden-xs” css=”.vc_custom_1617290114548{margin-bottom: 30px !important;}” responsive_css=”padding_left_large:0px|padding_left_medium:45px”][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(121, 121, 121)” fs=”text_small:19px” lh=”text_small:1.2em” fw=”text_small:500″]با المان هایی به سبک قدیمی خداحافظی کنید! هاب تعداد زیادی المان شامل عناصر مدرن و سنتی را به کار می گیرد تا شما ایده های خود را با یک ویرایشگر زنده، پیاده سازی کنید. وب سایت خود را بدون نیاز به کدنویسی ایجاد، ویرایش و سفارشی کنید و تغییرات را فوراً مشاهده کنید.[/ld_fancy_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_duration=”1200″ ca_init_translate_y=”44″ css=”.vc_custom_1617438434830{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:50px|padding_bottom_medium:50px”][vc_column align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ margin=”bottom_large:0px”]عضویت در خبرنامه[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p”]تعامل با بازدیدکنندگان وب سایت خود را افزایش دهید.[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-offset-3 vc_col-md-6″][ld_spacer][ld_newsletter style=”solid” inputs_radius=”ld-sf–circle” btn_style=”solid” btn_label=”مشترک شدن” btn_position=”ld-sf–button-inside” placeholder_text=”لطفا آدرس ایمیل خود را اینجا وارد کنید” txt_color=”rgb(167, 169, 184)” bg_color=”rgb(244, 245, 247)” btn_bg_color=”rgb(255, 122, 75)”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_duration=”1200″ ca_init_translate_y=”44″ css=”.vc_custom_1617438447906{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:50px|padding_bottom_medium:50px”][vc_column align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-3 vc_col-md-6″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ margin=”bottom_large:0px”]عضویت در خبرنامه[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p”]می توانید، موقعیت و آیکون دکمه ها را سفارشی کنید.[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-4 vc_col-md-4″ responsive_align=”text-center”][ld_spacer][ld_newsletter style=”solid” inputs_size=”ld-sf–size-lg” inputs_radius=”ld-sf–circle” btn_style=”solid” btn_display=”label_icon” btn_label=”عضویت” i_type=”linea” i_add_icon=”true” placeholder_text=”لطفا آدرس ایمیل خود را اینجا وارد کنید” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-back” txt_color=”rgb(167, 169, 184)” txt_f_color=”rgb(0, 0, 0)” btn_txt_color=”rgb(255, 255, 255)” btn_bg_color=”linear-gradient(90deg, rgb(79, 218, 145) 0%, #34dbc5 100%)” hover_btn_bg_color=”linear-gradient(90deg, #34dbc5 0%, rgb(52, 219, 197) 100%)”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_duration=”1200″ ca_init_translate_y=”44″ css=”.vc_custom_1617438461203{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:50px|padding_bottom_medium:50px”][vc_column align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ init_values=”translateY:80,opacity:0″]عضویت در خبرنامه[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p”]تعامل با بازدیدکنندگان وب سایت خود را افزایش دهید.[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-4 vc_col-md-4″ responsive_align=”text-center”][ld_spacer][ld_newsletter style=”bordered” inputs_radius=”ld-sf–round” btn_style=”naked” btn_label=”عضویت در خبرنامه” placeholder_text=”آدرس ایمیل خود را وارد کنید” txt_color=”rgba(255, 255, 255, 0.731)” txt_f_color=”rgb(255, 255, 255)” btn_txt_color=”rgb(0, 0, 0)” bg_color=”linear-gradient(297deg, rgb(160,133,255) 0%, #FC8484 100%)” brd_f_color=”rgb(255, 255, 255)”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_duration=”1200″ ca_init_translate_y=”44″ css=”.vc_custom_1617438473871{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:50px|padding_bottom_medium:50px”][vc_column align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ init_values=”translateY:80,opacity:0″]شما احتمالات را دوست خواهید داشت[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p”]تعامل با بازدیدکنندگان وب سایت خود را افزایش دهید.[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-4 vc_col-md-4″ responsive_align=”text-center”][ld_spacer][ld_newsletter style=”underlined” inputs_border=”ld-sf–border-thicker” btn_style=”naked” btn_display=”icon” btn_position=”ld-sf–button-inside” i_type=”linea” i_add_icon=”true” placeholder_text=”آدرس ایمیل خود را وارد کنید” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-back” txt_color=”rgb(167, 169, 184)” txt_f_color=”rgb(0, 0, 0)” btn_txt_color=”rgb(0, 0, 0)” hover_btn_bg_color=”linear-gradient(90deg, #34dbc5 0%, rgb(52, 219, 197) 100%)” i_size=”26px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_duration=”1200″ ca_init_translate_y=”44″ css=”.vc_custom_1617438490100{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:50px|padding_bottom_medium:50px”][vc_column align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ init_values=”translateY:80,opacity:0″]عضویت در خبرنامه [/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p”]تعامل با بازدیدکنندگان وب سایت خود را افزایش دهید.[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-4 vc_col-md-4″ responsive_align=”text-center”][ld_spacer][ld_newsletter style=”bordered” inputs_size=”ld-sf–size-sm” inputs_radius=”ld-sf–circle” btn_style=”solid” btn_display=”icon” btn_position=”ld-sf–button-inside” i_type=”linea” use_custom_fonts_label=”true” i_add_icon=”true” placeholder_text=”ایمیل” txt_color=”rgb(167, 169, 184)” brd_color=”rgb(216, 219, 226)” txt_f_color=”rgb(0, 0, 0)” brd_f_color=”rgb(170, 179, 201)” btn_txt_color=”rgb(255, 255, 255)” label_fs=”28px” label_lh=”1em” btn_bg_color=”rgb(131, 0, 255)” hover_btn_txt_color=”rgb(29, 225, 209)” hover_btn_bg_color=”rgb(255, 255, 255)” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-back”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_duration=”1200″ ca_init_translate_y=”44″ css=”.vc_custom_1617438502017{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:50px|padding_bottom_medium:50px”][vc_column align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ init_values=”translateY:80,opacity:0″]عضویت در خبرنامه [/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p”]تعامل با بازدیدکنندگان وب سایت خود را افزایش دهید.[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-4 vc_col-md-4″ responsive_align=”text-center”][ld_spacer][ld_newsletter style=”solid” inputs_size=”ld-sf–size-xs” inputs_radius=”ld-sf–circle” btn_style=”solid” btn_display=”icon” btn_position=”ld-sf–button-inline” btn_eql=”yes” i_type=”linea” i_add_icon=”true” placeholder_text=”ایمیل شما” txt_color=”rgb(115, 122, 128)” bg_color=”rgb(237, 237, 241)” txt_f_color=”rgb(0, 0, 0)” btn_txt_color=”rgb(255, 255, 255)” btn_bg_color=”rgb(61, 89, 232)” hover_btn_txt_color=”rgb(61, 89, 232)” hover_btn_bg_color=”rgb(255, 255, 255)” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-round-back”][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_position=”center center” css=”.vc_custom_1574761912381{padding-top: 90px !important;padding-bottom: 90px !important;background-image: url(https://originalhub.liquid-themes.com/wp-content/uploads/2019/11/bg-min-1.jpg?id=8375) !important;background-position: center;background-repeat: no-repeat;background-size: cover !important;}”][vc_column align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:48″ fw=”text_small:700″ margin=”bottom_large:0px”]عاشق خواندن باشید ، به خواندن ادامه دهید[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:24px”]جدیدترین مقالات تحویل داده شده را مستقیماً به صندوق ورودی خود دریافت کنید![/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”22px”][ld_newsletter style=”solid” inputs_radius=”ld-sf–round” btn_style=”solid” btn_label=”مشترک شدن” btn_position=”ld-sf–button-inline” use_custom_fonts_input=”true” use_custom_fonts_label=”true” placeholder_text=”آدرس ایمیل” fs=”16px” label_fs=”14px” label_fw=”700″ label_ls=”0.1em” txt_color=”rgb(184, 190, 202)” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” txt_f_color=”rgb(0, 0, 0)” btn_txt_color=”rgb(255, 255, 255)” btn_bg_color=”rgb(24, 27, 49)” hover_btn_txt_color=”rgb(255, 255, 255)” hover_btn_bg_color=”rgb(0, 0, 0)”][/vc_column][/vc_row]