پرش لینک ها

وبلاگ

فریت بار چیست ؟

اصطلاح فریت (freight) معمولاً برای حمل کالا یا بار با قطار یا کامیون مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل است که اصطلاحاتی مانند کامیون حمل بار (freight truck) و قطارهای باری (freight trains) داریم.